Udruženje osveženje

Realizovani projekti

Preduzetništvo – budućnost mladih

Projekat "Preduzetništvo–budućnost mladih" je realizovan u periodu od septembra 2014. do januara 2015. godine a finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta. Ukupna vrednost projekta je 721 000,00 dinara.

Rezultati projekta:

1.Pripremljen i odštampan praktikum o omladinskom preduzetništvu,

2.Realizovan set od 5 obuka o omladinskom preduzetništvu,

3.Snimljena TV emisija o omladinskom preduzetništvu u formi obrazovnog programa i emitovana na regionalnoj televiziji