Udruženje osveženje

Realizovani projekti

Kultura zauvek

Projekat "Kultura zauvek" je realizovan u periodu od maja do septembra 2012. godine a finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Ukupna vrednost projekta je 913.000,00 dinara. 
Rezultati projekta:
1. Osnovan, opremljen i stavljen u funkciju Omladinski kulturni centar u Pirotu
2. Usvojen, realizovan, sproveden i promovisan kulturni program za mlade u Omladinskom kulturnom centru.
3. Realizovan i promovisan peti po redu međunarodni festival autorskog stvaralaštva mladih „Osveženje fest“.
4. Mladi osnaženi i podstaknuti na dalji rad u oblasti kulture i umetnosti (njih 40)
5. Javnost upoznata sa radom mladih pirotskih umetnika kroz prezentovanje na medijima, Osveženje festu i kroz programe Omladinskog kulturnog centra