Udruženje osveženje

Realizovani projekti

Projekti u toku....

Znanjem do posla” je četvorogodišnji partnerski program Vlade Švajcarske i Vlade Srbije koji pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih. Program je svoje aktivnosti počeo 2015. godine, a predviđeno je da traje do 2019. godine, sa mogućnošću produženja. Za četvrorogodišnje aktivnosti programa „Znanjem do posla” predviđen je budžet koji iznosi 15,3 miliona švajcarskih franaka. U ovoj sumi Vlada Švajcarske učestvuje sa 8, a Vlada Srbije sa 7,3 miliona švajcarskih franka. Program „Znanjem do posla” ima pet pilot zajednica: Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar, Pirot i Kragujevac, u kojima traži i testira najefikasniji sistem podrške bržem zapošljavanju mladih. Ovo su pilot zajednice u kojima se švajcarski sistem upravljanja tržištem rada prilagođava posebnostima naše zemlje, te se na taj način traga za onim sistemom za podizanje zapošljivosti mladih koji nama najbolje odgovara.

U svakoj od pet pilot zajednica program ima svoje lokalne partnere. U Pirotu lokalni partner je oličen u konzorcijumu ZIP centra za mlade- biznis inkubatora i UG Osveženja.

 

Projekat YOUthCAP  (Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and youth carrier development ) je počeo 01.02.2020. i trajeće 18 meseci a podržan je od strane EU po pozivu Erasmus +  (Call 2019 Round 3 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA205 - Strategic Partnerships for youth).

Vrednost projekta je 79590.00 EUR. Vodeći partner je organizacija ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI Bulgaria, dok su partneri na projektu: Udruzenje gradjana Osvezenje Serbia, Pro Global Science Association Romania, ITU Mezunlari Dernegi Turkey.

YOUthCAP ima za cilj uspostavljanje uspešnih modela saradnje  između omladinskih organizacija, institucija, preduzeća i drugih aktera kako bi podržali zapošljivost mladih kroz razvoj njihovih veština. Projekat podržava  profesionalni razvoj mladih kroz karijerno vođenje i izgradnju kapaciteta novih sektorskih znanja i veština.

E-platforma za razvoj karijere mladih kao i Vodič za zapošljavanje koji će biti razvijeni na projektu  dobro su osmišljeni put od škole do posla koji će pomoći omladinskim organizacijama da poboljšaju svoje performanse i mladima da se profesionalno ostvare.

Na projektu ćemo izraditi obimne studije i analize o  preprekama za zapošljavanje mladih i ostvarivanje prioriteta evropske politike u ovoj oblasti. Dinamična mreža partnera i zainteresovanih strana  iz  visokog obrazovanje, javne uprave, privatnog  i civilnog sektora garantuju sinergiju strukturalnih elemenata za realizaciju projekta.

 

Projekat CAST - Projekat CAST (CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability) je počeo 31.12.2020 i trajaće 22 meseca, a podržan je od strane EU po pozivu Erasmus + (Call: 2020 -EAC/A02/2019, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices -Capacity Building in the field of Youth).

Vodeći partner na projektu je Fondacija za promovisanje nauke "PRONA" iz Crne gore, dok su ostali partneri: ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI (Bulgarska), Udruženje građana Osveženje (Srbija), Pro Global Science Association (Rumunija), DRUSTVO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ (DIR) (Bosna I Hercegovina), QENDRA PER PROMOVIMIN E KONKURRUESHMERISE (Albanija), GAUSS INSTITUTE - FOUNDATION FOR NEW TECHNOLOGIES, INNOVATIONS (Severna Makedonija), FORTES Impresa Sociale Srl (Italija).

Projekat ima za cilj da smanji jaz između ponude i tražnje na tržištu radne snage. Na osnovu analize stanja na tržištu rada u pomenutim zemljama dizajniraće se set radionica namenjene mladima, koje će ponuditi veštine i znanja koja su mladima neophodna na karijernom putu. Dizajniranjem e-platforme će i širi krug korisnika biti u mogućnosti da prati radionice i koristi izrađeni sadržaj na projektu. 

 

Tacoheq - Projekat je usmeren na pronalaženje novog pristupa profesora sa visokoobrazovnih institucija studentima, predavanjima i metodama rada, kao i evaluaciji studenata. U ovom kontekstu započet je dvadesetdvomesečni projekat sa ciljem osnaživanja univerziteta u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji i Turskoj, sklapanjem strateških partnerstava, kako bi se prevazišle poteškoće izazvane pandemijom virusa kovid 19. Projekat će identifikovati glavne poteškoće sa kojima su se učesnici (studenti, praktikanti i administracija), sa pomenutih univerziteta, suočili u protekloj godini. Poteškoće će biti detaljno analizirane i biće napravljene preporuke za njihovo prevazilaženje.

The project is aimed at finding a new approach for professors from higher education institutions to students, lectures and methods of work, as well as student evaluation. In this context, a 22-month project has been launched with the aim of empowering universities in Bulgaria, Greece, Serbia and Turkey, by entering strategic partnerships, in order to overcome the difficulties caused by the covid 19 pandemic. The project will identify the main difficulties that the participants (students, professors and administration), from the aforementioned universities, have faced during the previous year. Difficulties will be analyzed in detail and recommendations for overcoming them will be made.