Udruženje osveženje

Realizovani projekti

Projekti u toku....

Znanjem do posla” je četvorogodišnji partnerski program Vlade Švajcarske i Vlade Srbije koji pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih. Program je svoje aktivnosti počeo 2015. godine, a predviđeno je da traje do 2019. godine, sa mogućnošću produženja. Za četvrorogodišnje aktivnosti programa „Znanjem do posla” predviđen je budžet koji iznosi 15,3 miliona švajcarskih franaka. U ovoj sumi Vlada Švajcarske učestvuje sa 8, a Vlada Srbije sa 7,3 miliona švajcarskih franka. Program „Znanjem do posla” ima pet pilot zajednica: Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar, Pirot i Kragujevac, u kojima traži i testira najefikasniji sistem podrške bržem zapošljavanju mladih. Ovo su pilot zajednice u kojima se švajcarski sistem upravljanja tržištem rada prilagođava posebnostima naše zemlje, te se na taj način traga za onim sistemom za podizanje zapošljivosti mladih koji nama najbolje odgovara.

U svakoj od pet pilot zajednica program ima svoje lokalne partnere. U Pirotu lokalni partner je oličen u konzorcijumu ZIP centra za mlade- biznis inkubatora i UG Osveženja.

 

Projekat YOUthCAP  (Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and youth carrier development ) je počeo 01.02.2020. i trajeće 18 meseci a podržan je od strane EU po pozivu Erasmus +  (Call 2019 Round 3 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA205 - Strategic Partnerships for youth).

Vrednost projekta je 79590.00 EUR. Vodeći partner je organizacija ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI Bulgaria, dok su partneri na projektu: Udruzenje gradjana Osvezenje Serbia, Pro Global Science Association Romania, ITU Mezunlari Dernegi Turkey.

YOUthCAP ima za cilj uspostavljanje uspešnih modela saradnje  između omladinskih organizacija, institucija, preduzeća i drugih aktera kako bi podržali zapošljivost mladih kroz razvoj njihovih veština. Projekat podržava  profesionalni razvoj mladih kroz karijerno vođenje i izgradnju kapaciteta novih sektorskih znanja i veština.

E-platforma za razvoj karijere mladih kao i Vodič za zapošljavanje koji će biti razvijeni na projektu  dobro su osmišljeni put od škole do posla koji će pomoći omladinskim organizacijama da poboljšaju svoje performanse i mladima da se profesionalno ostvare.

Na projektu ćemo izraditi obimne studije i analize o  preprekama za zapošljavanje mladih i ostvarivanje prioriteta evropske politike u ovoj oblasti. Dinamična mreža partnera i zainteresovanih strana  iz  visokog obrazovanje, javne uprave, privatnog  i civilnog sektora garantuju sinergiju strukturalnih elemenata za realizaciju projekta.

Dobro delo - Udruženje građana „Osveženje“ zajedno sa Facebook grupom „Mame Piroćanke“ pokrenulo je kampanju „Dobro delo“, sa ciljem da se na lokalnom nivou promovise filantropija, povezivanjem svih aktera iz javnog, civilnog i privatnog sektora, koji učestvuju ili su voljni da učestvuju u akcijama davanja. Kampanju “Dobro delo” Udruženje građana “Osveženje” realizuje u okviru konkursa Slavimo filantropiju, koji podržava Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana I Vlade Divac u sklopu Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID. Koaliciju za dobročinstvo dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Projekat CAST - Projekat CAST (CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability) je počeo 31.12.2020 i trajaće 22 meseca, a podržan je od strane EU po pozivu Erasmus + (Call: 2020 -EAC/A02/2019, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices -Capacity Building in the field of Youth).

Vodeći partner na projektu je Fondacija za promovisanje nauke "PRONA" iz Crne gore, dok su ostali partneri: ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI (Bulgarska), Udruženje građana Osveženje (Srbija), Pro Global Science Association (Rumunija), DRUSTVO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ (DIR) (Bosna I Hercegovina), QENDRA PER PROMOVIMIN E KONKURRUESHMERISE (Albanija), GAUSS INSTITUTE - FOUNDATION FOR NEW TECHNOLOGIES, INNOVATIONS (Severna Makedonija), FORTES Impresa Sociale Srl (Italija).

Projekat ima za cilj da smanji jaz između ponude i tražnje na tržištu radne snage. Na osnovu analize stanja na tržištu rada u pomenutim zemljama dizajniraće se set radionica namenjene mladima, koje će ponuditi veštine i znanja koja su mladima neophodna na karijernom putu. Dizajniranjem e-platforme će i širi krug korisnika biti u mogućnosti da prati radionice i koristi izrađeni sadržaj na projektu.