Udruženje osveženje

Kontakt

Udruženje osveženje

Bogojavljenska 3
18300 Pirot
Srbija

Telefon: +381 10 501820
Faks: +381 10 501820
Email: udruzenje.osvezenje@gmail.com

Istorija

Osnovani  smo 2009. godine.

U početku smo se bavili malim projektima, orijentisanim ka popularizaciji kulture kod mladih i kroz podršku mladim umetnicima. Kasnije, razvojem organizacije, fokus se premešta na edukaciju mladih u Pirotu i preduzetništvo.

Vidite više

Istorija

Udruženje građana „Osveženje” neformalno postoji od 2007. godine, dok je formalno osnovano 2009. godine. U početku smo se bavili malim projektima, orijentisanim ka popularizaciji kulture kod mladih i kroz podršku mladim umetnicima. Kasnije, razvojem organizacije, fokus se premešta na edukaciju mladih u Pirotu i preduzetništvo.

Udruženje do sada ima preko 30 implementiranih projekata. Ovi projekti su za ciljnu grupu imali uglavnom mlade od 15 do 30 godina. UG Osveženje je realizacijom Osveženje festa (internacinalnog muzičkog festivala) i niza drugih kulturno-zabavnih programa, postavilo Pirot na kulturnu mapu Srbije i Balkana, afirmisalo mnoge lokalne stvaraoce i ponudilo lokalnoj publici mnoge inostrane kulturne sadržaje.

Udruženje je aktivno učestvovalo u kampanji „Mladi su zakon” gde je, pored promotivnih aktivnosti, ostvarilo i istraživački rad kod mladih. Predsednik upravnog odbora udruženja bio je član konsultativne grupe za izradu Zakona o mladima. U 2012. godini Udruženju je odobren projekat „Kultura zauvek”, finansiran od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj, u okviru kojeg je osnovan Omladinski kulturni centar Pirot, podržan od strane Lokalne samouprave i Sportskog centra Pirot. U Omladinskom kulturnom centru je do danas realizovano preko 110 programa (koncerata, izložba, književnih večeri, radionica, konferencija, sajmova, humanitarnh akcija, promocija itd.). Svi programi organizovani su od strane Udruženja građana Osveženje u saradnji sa Kancelarijom za mlade.                                                                                                                       

Svojim edukativnim programima, Osveženje je omogućilo mladima da se upoznaju sa svojim građanskim pravima, sa perspektivama diplomaca u Srbiji i ponudom poslova i obrazovanja, usvajanjem znanja iz kulturnog menadžmenta i organizacijom scenskih događaja, sa osnovama fotografije, audio produkcije scenskih događaja i osnovama recitatorstva, kao i osnovama preduzetništva i rodnom budžetiranju. UG Osveženje je kroz sve svoje projekte podstaklo mlade na volonterizam i aktivno učešće u društvu, što smatramo i najvećim dostignućem. Pored ovih omladinskih akcija, Udruženje je aktivno radilo i sarađivalo sa opštinom Pirot i ostalim lokalnim institucijama na projektima koji su imali za cilj podsticanje preduzetništva i analize pravnog okvira za početak biznisa, kao i podsticanju preduzetništva u poljoprivredi. UG Osveženje je prepoznato od strane Švajcarske agencije za saradnju kao pouzdan partner na lokalnom nivou, te mu je i poverena uloga Lokalnog partnera na projektu „Znanjem do posla”, koji ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih u Srbiji, a sprovodi se u još 4 grada u Srbiji, kao i komponenta 1 na nacionalnom nivou koja je poverena Timu za smanjenje siromaštva pri Vladi Srbije. Na ovaj način je Udruženje širilo svoje kapacitete sa ciljem što većeg obuhvata prioritetnih oblasti iz Nacionalne strategije za mlade.