Udruženje osveženje

Kontakt

Udruženje osveženje

Bogojavljenska 3
18300 Pirot
Srbija

Telefon: +381 10 501820
Faks: +381 10 501820
Email: udruzenje.osvezenje@gmail.com

Istorija

Osnovani  smo 2009. godine.

U početku smo se bavili malim projektima, orijentisanim ka popularizaciji kulture kod mladih i kroz podršku mladim umetnicima. Kasnije, razvojem organizacije, fokus se premešta na edukaciju mladih u Pirotu i preduzetništvo.

Vidite više

O nama

Udruženje građana Osveženje je osnovano sa ciljem unapređenja položaja mladih ljudi, promovisanja aktivizma, volonterizma i samozapošljavanja kao načina rešavanja siromaštva, davanja doprinosa zaštiti životne sredine, te afirmacije socijalne inkluzije mladih.

Misija Udruženja je poboljšanje života mladih ljudi u Pirotu putem kulturnih sadržaja i edukacije, stvaranjem jednakih mogućnosti za svu omladinu da se obrazuje, kulturno uzdiže i zapošljava, kroz poštovanje ljudskih prava i ličnog dostojanstva.

Tim mladih i ambicioznih ljudi predano, u kolektivnom duhu, svakoga dana radi na unapređenju društvene zajednice i stvaranju boljih uslova za život u njoj. Tim UG Osveženja: 

Miloš Colić  Idejni tvorac i osnivač UG Osveženja. Po zanimanju je diplomirani pravnik, a bogato radno iskustvo stekao je radom u prosveti, advokaturi i nevladinom sektoru. U Udruženju je zadužen za organizaciju i razvoj posla, kao i za komunikaciju sa stejkholderima. Razvijanje i implementacija projektnih ideja, sa akcentom na inovativnost u radu, osnovna je karakteristika njegovog rada.

Ana Petrović  U Udruženju je od njegovog osnivanja, a po zanimanju je diplomirani ekonomista. Zadužena je za poslove pripreme i realizacije projekata .

Marko Zubić – Po zanimanju je profesor geografije, a idejni je tvorac i osnivač UG Osveženja. U Udruženju se bavi organizacijom festivala, javnih događaja i koncerata. Ima bogato iskustvo u muzičkoj produkciji. Svoju karijeru, pored Udruženja, gradi u velikoj korporaciji gde je stekao iskustvo u marketingu i organizaciji posla.

Mira Zlatkov  Diplomirani ekonomista po zanimanju. Dugogodišne iskustvo u bankarskom i privatnom sektoru je stavila u službu razvoja Udruženja. Finansije Udruženja su pod njenim budnim okom, a pored toga bavi se i projektnim finansijskim izveštavanjem.

Miljan Jonić  Miljan je član Udruženja i po profesiji je diplomirani ekonomista, a svoje bogato iskustvo stekao je u javnom sektoru. Akcenat njegovog angažovanja je na rad sa mladima i podizanju njihovih kapaciteta za pronalaženje posla. Radi kao predavač na radionicama, karijerni savetnik i PR Udruženja. 

Ljubomir Milanović – Diplomirani sociolog koji ima iskustva u predavačkom i istraživačkom radu. Posvećen je istraživanju društvenih pojava i aktivno učestvuje u realizaciji, kao i u pripremi, projektnih ideja.

Jovana Božilović Po zanimanju je socijalna radnica, sa iskustvom rada u sistemu socijalne zaštite i nevladinom sektoru i u procesu je edukacije iz oblasti psihoterapije. U Udruženju je aktivna kao karijerni savetnik/praktičar kroz organizovanje i sprovođenje kako individualnih, tako i grupnih aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja.

Marko Cenić - Marko je master filolog srpskog jezika i književnosti, sa dugogodišnjim iskustvom rada sa decom i mladima. Zadužen je za poslove koji se tiču karijernog savetovanja, SKA analiza i pisanja kurikuluma.

 

 

Naši saradnici

UG Osveženje je, do sada, kroz razne projekte, sarađivalo sa: Švajcarskim kulturnim programom za Zapadni Balkan, Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, Ministarstvom omladine i sporta Srbije, Ministarstvom kulture Srbije, Fondom za otvoreno društvo, Odborom za građanske inicijative iz Niša, Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije, Lokalnom samoupravom Pirot, Kancelarijom za mlade Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad, Domom kulture Pirot, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Omladinskim centrom Zaječar, UG Generatorom iz Vranja, Kultur aktivom Dresden itd. UG Osveženje je i jedan od osnivača  Asocijacije „Nezavisna kulturna scena Srbije”.

Jeadan od najvažnijih saradnika u realizaciji omladinskih aktivnosti jeste Ministarstvo omladine i sporta, uz čiju pomoć Udruženje već godinama unazad uspešno realizuje programe na teritoriji pirotske opštine.