Udruženje osveženje

Kontakt

Udruženje osveženje

Bogojavljenska 3
18300 Pirot
Srbija

Telefon: +381 10 501820
Faks: +381 10 501820
Email: udruzenje.osvezenje@gmail.com

21.12.2017.

ZAVRŠENA OBUKA ZA MENTORE

U Pirotu je održana obuka za mentore koji će biti deo nacionalnog projekta „Znanjem do posla“ a u okviru projekata koji će biti realizovani na teritoriji grada Pirota. Na projektima ovih preduzeća u Pirotu će osamnaestoro mladih pohađati obuke.
Deset mentora koji su prošli obuku imaće priliku da svoje mentorske veštine upotrebe tokom višemesečnih obuka koje će biti realizovane u njihovim preduzećima. Projekat „Znanjem do posla“ ima za cilj da promoviše i unapredi kvalitet obuka koje se realizuju u preduzećima u našoj zemlji. 

Obuku za mentore realizovali smo uz pomoć trenera, koji su učesnicima objasnili koje su to karakteristike i kompetencije koje treba da ima kvalitetan mentor, kako se realizuje mentorski proces, koji mentorski stilovi postoje, kako biti mentor osobama različitih komunikacionih stilova ali i kako izgraditi poverenje u mentorskom procesu.
Kako bi se obuke što jednostavnije realizovale u preduzećima i kako bi obe strane (i mentor/preduzeće i lice na obuci) imale korist od programa obuka pripremljen je i podeljen material kao dobar vodič za mentore. #znanjemdoposla1