Udruženje osveženje

Kontakt

Udruženje osveženje

Bogojavljenska 3
18300 Pirot
Srbija

Telefon: +381 10 501820
Faks: +381 10 501820
Email: udruzenje.osvezenje@gmail.com

02.11.2022.

Implementacija projekta CApacity building for success - foSTering youth professional realization and employability (CAST) teče prema utvrđenoj dinamici

O PROJEKTU

 “CApacity building for success - foSTering youth professional realization and employability (CAST)” Erasmus + program ( KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices program)...

Cilj projekta:

 

Premostiti jaz između potreba i zahteva sektora MMSP, tržišta, obrazovanja i zapošljavanjamladih

Projekat ima svrhu da osmisli kurseve kombinovanog učenja, koji će mlade ljude pripremiti, prema preporukama poslodavaca i sopstvenog profila, za otvorenu i stalnu kvalifikaciju i lični razvoj. Cilj je uspešna integracija između omladinskih udruženja, akademske zajednice, institucija, biznisa i drugih aktera u lancu vrednosti kako bismo podržali veću zapošljivost i razvoj veština mladih ljudi.

 

SASTANCI PARTNERA

 

U okviru Erasmus + programa (KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices program) i projekta “CApacity building for success - foSTering youth professional realization and employability (CAST)” realizovana su tri sastanka partnera, u Srbiji 10.09.2021.-13.09.2021., u Bukureštu 06.05.2022 -08.05.2022 i u Sofiji 27.05-

29.05.2022.

Na sastancima je razgovarano o statusu implementacije radnih paketa, evaluaciji već sprovedenih aktivnosti i planiranju narednih, planiranju razmene mladih, srednjoročnom izveštaju, kao i o boljem razumevanju budžeta.

Sastanak u Bukureštu

Sastanak u Sofiji

Sastanak u Pirotu

RAZMENE MLADIH

 

U okviru projekta su organizovane dve razmene mladih

 

Prva razmena mladih je održana u online formatu zbog pandemije izazvane virusom Korona (23.11.2021 - 24.11.2021)

Cilj ove radionice je bila priprema mladih za zapošljavanje i ulazak na tržište rada, kao i razvoj njihovih mekih veština. Poseban naglasak je bio na sledećim temama:

Pisanje odgovarajuće biografije i motivacionog pisma.

Razumevanje neophodnosti korišcenja pravih informacija pri otvaranju radnih mesta 

Prihvatanje koncepta doživotnog učenja u ličnom razvoju.

Početak procesa procene sopstvenih veština i kompetencija 

Razumevanje i promišljanje o tome kako da saopštite svoje veštine 

Priprema pre intervjua

Razumevanje strukture intervjua

Vežbanje uobičajenih pitanja u intervjuu i kako na njih odgovoriti

Razumevanje tehničkih detalja pokretanja sopstvenog biznisa i soft razvoj veština

 

Druga razmena mladih u Sofiji je održana od 5. do 9. septembra 2022. 40 Mladih iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije, Italije I Bosne I Hercegovine razvijalo je sopstvene biznis planove za svoje preduzetničke ideje, razgovaralo o analizi tržišta, marketing planu, sredstvima za finasiranje ideja, menadžmentu i organizaciji, kao i o potencijalnim rizicima i načinima njihovog prevazilaženja. Mladi su imali prilike da usavrše i svoje komunikacione veštine, kao i javni nastup, prezentujući svoj grupni rad na kraju događaja.