Udruženje osveženje

Kontakt

Udruženje osveženje

Bogojavljenska 3
18300 Pirot
Srbija

Telefon: +381 10 501820
Faks: +381 10 501820
Email: udruzenje.osvezenje@gmail.com

07.10.2021.

Projekat CAST - sastanak partnera i planiranje budućih radionica za mlade

U periodu od 10. do 13. septembra, realizovali smo aktivnosti u okviru projekta „Capacity building for success - foSTering youth professional realization and employment (CAST).

Sastanku je prisustvovalo  17 učesnika,  iz 7 zemalja. Projekat ima za cilj smanjenje jaza između ponude i traženja tržišta rada kroz jačanje kapaciteta mladih ljudi u domenu znanja i veština koji su im potrebni za uspešan razvoj njihove buduće karijere. Na ovoj radionici odabrali smo i definisali skup sadržaja modula obuke zasnovanih na potencijalnim potrebama tržišta rada za svaku zemlju na osnovu rezultata studija i profila mladih. Takođe, definisali smo profil učesnika i odredili vremenski okvir za radionice u oktobru. Na kraju smo definisali ključne ciljeve narednih radionica, ulogu projektnog tima i potencijalne rizike i izazove razmene mladih u oktobru. Ono što ostaje da se odluči je tačan datum obuke i odabir polaznika na osnovu utvrđenih kriterijuma koji će biti testirani pre treninga.

During the period from September 10. to Monday, September 13., we implemented activities within the project ′′Capacity building for success - foSTering youth professional realization and employment′′ (CAST). There were 17 participants, representatives of the patrner organisations from 7 countries. The project aims to reduce the gap between offering and seeking labor market through strengthening the capacity of young people in the domain of knowledge and skills they need for successful development of their future career. On this workshop we selected and defined a set of training modules content based on potential labor market needs for each country based on study results and young people’s profiles. Also, we defined the profile of participants and set a time frame for workshops - youth exchange in October. In the end we defined the key goals of the next workshops, the role of the project team and potential risks and challenges of youth exchange in October. Whats left to decide on is the precise date of the online training and to select the participants based on the established criteria which will be tested before the tarining.