Udruženje osveženje

Kontakt

Udruženje osveženje

Bogojavljenska 3
18300 Pirot
Srbija

Telefon: +381 10 501820
Faks: +381 10 501820
Email: udruzenje.osvezenje@gmail.com

06.07.2021.

Dva nova javna poziva za obuke na radnom mestu - Zavarivač i Pomoćni CNC operater

Udruženje građana Osveženje u okviru projekta Znanjem do posla objavljuje dva nova javna poziva za sledeća zanimanja...

POMOĆNI CNC OPERATER

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji OKaR Hidrauliks, Niš dvoje mladih će imati priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 480h (3 meseca), sa zanimanjem POMOĆNI CNC OPERATER. Polaznici će kroz rad direktno uz mašinu savladati veštine, znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije polaznici će se upoznati sa radom CNC mašine, osnovnim delovima, načinom rada i programiranja, vrstama materijala, načinom obrade, a svakako i praktično raditi na pomenutim mašinama.

Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu, a najbolji polaznici će dobiti priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na mejl jobinfocentarpirot@gmail.com Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj 010/501820 ili putem mejla

jobinfocentarpirot@gmail.com

 

 

Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva

 Z A V A R I V A Č

 

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Resor Doo, Niš, šestoro mladih će imati priliku da se upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 520h sa zanimanjem ZAVARIVAČ. Polaznici će kroz rad u kompaniji, savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla.

 

Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije, polaznici će se upoznati sa osnovnim postupcima zavarivanja, osnovnim i dodatnim materijalima za zavarivanje, tehničkom dokumentacijom kao i pripremnim aktivnostima i zavarivanjem MAG i EPP postupkom.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekog ranjivoj kategoriji stanovništva (mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći itd.)

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820 svakog radnog dana od 9h do 14h , putem mejla: jobinfocentarpirot@gmail.com, ili lično u kompaniji.

Rok za prijavu: 15.07.2021.