Udruženje osveženje

Kontakt

Udruženje osveženje

Bogojavljenska 3
18300 Pirot
Srbija

Telefon: +381 10 501820
Faks: +381 10 501820
Email: udruzenje.osvezenje@gmail.com

26.11.2020.

Javni poziv za obuku za zanimanje L I Č N I P R A T I L A C D E T E T A

Udruženje građana Osveženje u saradnji sa Udruženjem za pomoć MNRL (Mentalno nedovoljno razvijena lica) Pirot organizuje obuku za zanimanje LIČNI PRATILAC DETETA.

Lični pratilac deteta u svom svakodnevnom radu pruža pomoć, detetu sa invaliditetom ili razvojnim smetnjama, pri svakodnevnom funkcionisanju tj. vođenje, dovođenje iz škole/vrtića, boravak sa detetom u školi, pomoć pri održavanju lične higijene, oblačenju, kretanju, pripremi knjiga i opreme za školu/vrtić, odlazak na igrališta i druga mesta na kojima provode slobodno vreme.

Obuka će trajati tri meseca i sprovodiće se direktno na radnom mestu u prostorijama Udruženja za pomoć MNRL (Mentalno nedovoljno razvijena lica) Pirot, kao i na terenu, i uz konstantnu pomoć iskusnog mentora.

Šta dobijaš ukoliko se prijaviš za obuku:

  • Licencu za rad kao Lični pratilac deteta
  • Iskustvo u poslu
  • Priliku za zaposlenje
  • Finansijsku naknadu za rad tokom tri meseca obuke.

Ko može da se prijavi:

Mladi od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekog ranjivoj kategoriji stanovništva: Lica sa završenim srednjim stručnim obrazovanjem, Mlade žene, Dugoročno nezaposleni (najmanje 12 meseci),  Mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke i/ili bez pristupačnog i redovnog javnog prevoza do mesta obuke, Mladi sa invaliditetom, Samohrani roditelji, Romi, NEET mladi (mladi koji nisu zaposleni, niti su u obrazovanju ili obuci) , naročito žene i drugi.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820, na mail: udruzenje.osvezenje@gmail.com, ili lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br. 3.

Rok za prijavu: 15.12.2020.