Udruženje osveženje

Usluge

Putokaz do fakulteta

Informisanje mladih o mogućnostima za nastavak obrazovanja, kao i o ponudi visokoškolskih ustanova u Srbiji.

Sve informacije važne za buduće studente će biti na raspolaganju u našem centru: mogućnosti za dalje obrazovanje, uslovi upisa i studiranja (smerovima, trajanje, kurikulumi) na konkretnim fakultetima, stipendije, smeštaj studenata u studentskim domovima, kao i informacije o perspektivama, trendovima i mogućnostima za zapošljavanje za konkretna zanimanja na odabranim fakultetima.