Udruženje osveženje

Usluge

Pomoć pri razvijanju programa obuka

Ova usluga je zasnovana na SKA analizama. Ska analiza je analiza određenog zanimanja kojom se dobija profil kompetencija koji može poslužiti u procesu odabira odgovarajućih kandidata, ali i kao osnova za kreiranje specifičnih programa obuka. U procesu ska analize naši stručnjaci imaju jasan pogled strukture zanimanja i stalnu komunikaciju sa radnicima i menadžmentom, tako da mogu dati dragocene smernice u procesu razvijanja obuke.