Udruženje osveženje

Usluge

Pomoć pri pisanju projekata

Sigurno ste u medijima mnogo puta čuli „projekat je finansirala...” ili „projekat je realizovan uz pomoć...”. Za sve Vas koji ste poželeli da i vaš projekat neko finansira, pripremili smo seriju korisnih saveta koji će vam približiti pojam „predlog projekta” i nudimo vam pomoć u pisanju istog.

Job info centar svojim klijentima pruža uslugu pisanja projekata i poslovnih–business planova za sve poslovne oblasti, sa ciljem dobijanja i obezbeđivanja:

  • sredstava iz IPA II, IPARD i drugih EU fondova
  • kredita kod poslovnih banaka u zemlji
  • kredita kod banaka u inostranstvu
  • dobijanja kredita kod Fonda za razvoj, Razvojne agencije Srbije, RRA Jug, NSZ

 

Kvalitetan projekat i/ili poslovni–business plan neophodni su prilikom započinjanja svakog novog posla ili proširenja i unapređenja postojećih poslovnih aktivnosti, kao i prilikom podnošenja kreditnih zahteva ili traženja sredstava koje nude nebankarske finansijske institucije (domaći i strani fondovi, fondovi evropske unije i dr.).

Job info centar će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu projekta za fondove EU ili poslovnog plana (određivanje sadržine, prikupljanje tržišnih informacija, finansijsku analizu i prema potrebi tehnološki i organizacioni aspekt projekta ili poslovnog plana).

Spremni smo da Vas podržimo svojim resursima i znanjem, sa ciljem napretka i razvoja Vašeg preduzeća, znajući da je prava podrška neophodna i da će Vašem preduzeću mnogo značiti.