Udruženje osveženje

Usluge

Organizacija treninga za mentore u kompanijama

Projekat „Znanjem do posla”  koji realizujemo, ima za cilj da promoviše i unapredi kvalitet obuka koje se realizuju u preduzećima u našoj zemlji.

Svrha ove usluge je obuka mentora u preduzećima koji rade sa mladima tokom programa obuka. Sa mentorima se radi na unapređenju njihovih pedagoških veština u radu sa mladima. Učesnicima obuka predstavlja se: koje su to karakteristike i kompetencije koje treba da ima kvalitetan mentor, kako se realizuje mentorski proces, koji mentorski stilovi postoje, kako biti mentor osobama različitih komunikacionih stilova, ali i kako izgraditi poverenje u mentorskom procesu.

Obuka za mentore realizuje se uz pomoć trenera koji su obučeni od strane Federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku Švajcarske (SFIVET).

Kako bi se obuke što jednostavnije realizovale u preduzećima, i kako bi obe strane (i mentor/preduzeće i lice na obuci) imale korist od programa obuka, pripremljen je i vodič za mentore.

Uslugu pružamo na individualni zahtev svakog poslodavca! Ukoliko ste zainteresovani kontaktirajte nas!