Udruženje osveženje

Usluge

Mobilisanje i selekcija kandidata

Job info centar nudi uslugu selekcije kadrova za tražene pozicije. U zavisnosti od potreba, sprovodi se celokupan proces ili samo jedna faza u procesu mobilisanja i selekcije kadrova.

Mobilisanje i selekcija kadrova

Bez obzira na industriju i strukturu, ono što definiše uspeh kompanije su ljudi. Radeći zajedno sa kompanijama, Job info centar definiše profil idealnog kandidata i koristi širok spektar alata u kreiranju užeg izbora kandidata za kompanijski finalni odabir – štedeći kompaniji vreme, novac i energiju u sastavljanju tima iz snova. 

Mobilisanje i selekcija kadrova: Inicijalni brifing (susret)

Zajedno sa kompanijama radimo na pripremi detaljne liste zaduženja za poziciju koja je predmet traženja, te kreiramo precizan profil ličnosti koji se od kvalifikovanih kandidata očekuje. Kada postignemo saglasnost oko toga šta je sve potrebno kako bi se postigli kompanijski ciljevi i prevazišli izazovi koji se mogu pojaviti, možemo preći na sledeći korak.

Mobilisanje i selekcija kadrova: Faza traženja

Sa preciznim profilom koji smo definisali u prethodnoj fazi, u mogućnosti smo da krenemo sa traženjem odgovarajućih kandidata za kompaniju. Jednako važnoje da uz pomoć naših alata možemo da identifikujemo kandidate koji se iz jednog ili drugog razloga ne uklapaju u profil. Naš humanistički pristup obezbeđuje nam da priđemo pojedincima koji su najkompetentniji za poziciju unutar kompanije, uz minimalno zalaganje ljudi iz kompanija.

Iskoristite našu bazu kandidata visokog potencijala!

Mobilisanje i selekcija kadrova: Selekcija

U ovom koraku koristimo naš nepristrasni koncept evaluacije, tehnike vođenja intervjua po kompetencama i procenu, kako bismo utvrdili pravi potencijal i stepen uklapanja kandidata koji su prošli kroz prethodnu fazu, izdvajajući najbolje kandidate za Vas. Tokom ovih procesa, u redovnoj smo komunikaciji sa kompanijama, obezbeđujući transparetnost i ispravnost celog procesa.

- pregled biografija i motivacionih pisama

- intervju sa kandidatima

- simulirane grupne i individualne vežbe za kandidate

- preporuke najboljih kandidata

Mobilisanje i selekcija kandidata: Proces odlučivanja

U ovom trenutku predstavljamo kompaniji uži izbor kandidata koje smo odabrali u odnosu na pitanja koja su postavljena i izazove sa kojima se suočava kompanija. Dok se predstavnici kompanije bliže upoznaju sa kandidatima iz užeg izbora, mi sada preuzimamo mesto u pozadini, pružajući kompanijama podršku u procesu dogovaranja.

Mobilisanje i selekcija kandidata: Finalni korak – „jagoda na torti”

Ovaj finalni korak je rešenje za brzu transformaciju novozaposlenog u funkcionalnog člana tima. Mi pomažemo odabranom kandidatu da uhvati korak, upozna se sa procesom rada i drugim članovima tima, kako bi zajedno mogli da nastave u punoj brzini. Kao i prethodna četiri koraka, i ovaj je dizajniran sa ciljem da maksimizuje efikasnost i obezbedi što bolje uklapanje novozaposlenog u poziciju.

Izaberite najboljeg kandidata za Vašu kompaniju!