Udruženje osveženje

Usluge

Predstavi se

Radi što boljeg pozicioniranja na tržištu rada, u našem centru su na raspolaganju i različite vrste obuka kroz koje mladi mogu da se osposobe za uspešno konkurisanje i predstavljanje poslodavcima. Na ovaj način pomažemo mladima da steknu znanja o savremenim alatima za traženje posla, uspešnom pisanju CV-a i motivacionog pisma, predstavljanju poslodavcima, načinima poslovne komunikacije i slično. Ove obuke mogu biti realizovane grupno ili individualno u zavisnosti od potreba pojedinaca.