Udruženje osveženje

Usluge

Informiši se

Kako je Job info centar spona i zajednička tačka kompanijama, gradskoj upravi, školama i NSZ, u prilici smo da prepoznamo potrebe i mogućnosti za dalji razvoj radne snage. Pored informacija o dostupnim metodama podrške za nezaposlene, od strane svih navedenih strana, nezaposleni mogu dobiti i informaciju o trenutnim mogućnostima za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i o slobodnim mestima za različite programe obuke i prakse, slobodnim radnim mestima, kao i o budućim trendovima na lokalnom tržištu radne snage.

Svaka mlada osoba kod nas može da za sebe uradi procenu zapošljivosti.

Procena zapošljivosti je analiza usklađenosti karakteristika tražioca zaposlenja (profila kompetencija – osposobljenosti za obavljanje konkretnih poslova, očekivanja od uslova na tržištu, interesovanja i motivacije) sa zahtevima tržišta rada, njihovih prednosti i očekivanja u zavisnosti od ponude i trenutnih zahteva. Nakon ove analize lice dobija procenu mogućnosti uključivanja u određeni proces rada ili program obuke za povećanje svojih kompetencija.