Udruženje osveženje

Aktivno traženje posla

Ovaj paket usluga namenjen je mladim ljudima koji su u potrazi za poslom. Kroz ovaj paket usluga mladi će dobiti sve informacije koje su im neophodne na putu do posla, obuke koje će povećati njihove kompetencije za izlazak na tržište rada, kao i povezivanje sa potencijalnim poslodavcima ili pružaocima obuka.