Udruženje osveženje

Usluge

Upoznaj zanimanje: Socijalni radnik

Svetlanom Arsović - Socijalni radnik.

  1. 1.      Šta je suština Vaše profesije?

Ova profesija u svom fokusu  ima ljude, posebno pojedince i grupe koji su u stanju socijalne potrebe iz bilo kog razloga. Bitno je pružiti im podršku u prevladavanju kriza, kao i podršku u  povezivanje sa drugim institucijama i sistemima kako bi ostvarili svoja prava. Iako je suština ista, način rada se razlikuje u zavisnosti od konkretnog radnog mesta.  To mogu biti Centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite, nevladine organizacije, privatni sektor,  pružaoci  usluga na lokalu ( prihvatilišta, gerontodomaćice, dnevni boravci) .

 

  1. 2.      Kakvo je obrazovanje neophodno, šta ste Vi završili?

Potrebno je visoko obrazovanje. Ja sam završila Fakultet političkih nauka, smer socijalni rad i socijalna politika. Taj isti smer sada postoji i na nekim privatnim fakultetima. U sustemu socijalne  zaštite svoje mesto imaju i osobe srodnih struka (psiholozi, pedagozi)  ali je često prisutno pogrešno mišljenje da te struke mogu jedna drugu da menjaju, ali to nije tačno već svaka profesija ima svoje svoje mesto i zadatke.

 

  1. 3.      Kakvo je prethodno radno iskustvo potrebno i da li je ono neophodno? Nabrojte nam najvažnije stavke Vaše profesionalnog puta.

Da biste mogli  da radite kao socijalni radnik u sistemu socijalne zaštite neophodno je da, pored završenog fakulteta, posedujete i licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova koje izdaje Komora socijalne zaštite nakon godinu dana pripravničkog staža i uspešno položenog ispita. Što se mog profesionalnog puta tiče, trudila sam se da još tokom studija krenem sa volonteskim radom, kako bih stekla praktično iskustvo. Nakon završenog fakulteta volontirala sam  u Centru za socijalni rad, kao i u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite u Kragujevcu. Prvi posao u struci je bio van socijalne zaštite.  Konstanta tokom ovog perioda ( tokom školovanja, a i nakon toga ) je neformalno obrazovanje putem seminara, literature ( dosta toga je dostupno na internetu).

  1. 4.      Šta savetujete mladima koji žele da se bave Vašom profesijom?

Mladima koji biraju ovu profesiju savetujem da već na studijama krenu sa volonterskim radom u organizacijama koje se bave pružanjem podrške osobama. Smatram da je to dragoceno iskustvo koje pruža priliku da se oseti praksa, a samim tim će oni moći da procene šta je bolje u budućnosti za njih ( privatni sektor ili socijalna zaštita) pa će prema tome moći da se vode. Fakultet političkih nauka ima dobro organizovanu stručnu praksu koja je svake godine drugačija i to daje mogućnost da se prođe kroz više institucija.  

Iako zvuči kao floskula, bitno je da ulažete i radite na sebi. Posao zahteva neposredan kontakt sa ljudima i to može da iscrpi,  pa je jako bitno raditi na svojim emocijama i osećanjima i čuvati psihu da bi mogao posao kvalitetno da se radi, a da privatni život ne trpi.

 

  1. 5.      Kako ste našli prvi posao?

Prvi posao sam našla nepunih godinu dana nakon fakulteta, tokom tog perioda sam volontirala i išla na seminare. Za prvi posao sam (verovali ili ne) poziv dobila sa Nacionalne službe za  zapošljavanje. Socijalni radnici su deficitaran kadar u pojedinim gradovima u Srbiji, tako da ako je to slučaj sa Vašim gradom možete da računate na ovako nešto.