Udruženje osveženje

Usluge

Upoznaj zanimanje: Inženjer elektortehnike i računarstva

Dušan Igić - IŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

1. Šta je suština Vaše profesije, kako se postaje inženjer elektrotehnike i računarstva?

            Ja sam inženjer elektrotehnike i računarstva što je poprilično širok opseg oblasti kojima se ljudi bave i istražuju. Konkretno sam se opredelio za razvoj embedded system-a. To su namenski računarski sistemi koji su specijalizovani za izvršavanje određenih zadataka. Takvi sistemi se danas nalaze svuda oko nas kao što su automobili sa autonomnom vožnjom, pametne kuće, parkovima sa pametnim klupama kao što i Pirot poseduje itd. Moj zadatak je da projektujem hardver i softver za takve sisteme.

 

2. Kakvo je obrazovanje neophodno, šta ste Vi završili?

            Ja sam diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu. Međutim, u ovoj profesiji nije striktno definisano obrazovanje kao što je to kod lekara i veterinara. U ovakvim poslovima uglavnom sarađuju timovi ljudi sa različitim znanjima. Moglo bi to da svedemo na znanje iz informatike, matematike i elektronike.

 

 3. Kakvo je prethodno radno iskustvo potrebno, i da li je ono neophodno? Nabrojte nam najvažnije stavke Vašeg profesionalnog puta

            Kao i u svakom drugom poslu je potrebno mnogo iskustva i znanja da bi bili dobri u tome što radite. Svaki poslodavac bi želeo da ima tim sastavljen od eksperata ali to u praksi nije moguće. Osnovna baza jeste znanje koje nosite sa fakulteta i bilo bi poželjno da bude što veće. Ostalo zavisi od projekata i ljudi sa kojima radite. Ako radite na projektima koji zahtevaju dodatna znanja, vi ćete biti u prilici da učite dalje. Takođe, ako u timu imate kolege koji želi da prenesu svoje iskustvo to je velika prilika i treba je iskoristiti.

 

4. Šta savetujete mladima koji žele da se bave Vašom profesijom?

            Savetujem svima, ne samo budućim inženjerima, da uče i usavršavaju sebe. Ne treba se ograničavati samo na oblast i posao kojim se bavite. Ponekad su to podrazumevane stvari. Možda će vam znanje iz nekih drugih oblasti doneti veće prilike.Da bi dobili posao morate da razgovarate sa HR službom a to su ljudi koji se ne bave inženjerskim poslom. Možda budete radili na nekom medicinskom uređaju pa bi vam dobro došlo osnovno znanje iz hemije i biologije. Suština je da je znanje ključ uspeha.

 

5. Kako ste našli prvi posao?

            Kao student sam radio u timu koji se bavio robotikom. Firma, u koju sam dobio prvi posao, je vrbovala ljude koje su profesori preporučivali. Moj mentor je preporučio mene. Naravno da sam morao da prođem i njihovu selekciju.